Skip to content
Menu

Activiteiten

Voor de meest actuele activiteiten kunt u terecht op de website Mooi Hoorn of VVV Hoorn.

Diverse ontwikkelingen in de haven

Onderhoud steigers

In 2015 is begonnen met een geleidelijke vervanging van de houten steigers door kunststofsteigers. Als eerste is de Kreilsteiger vernieuwd, daarna in de winter van 2017/2018 de Hoofdsteiger en in de winter van 2018/2019 de Thalessteiger en de Spieksteiger. Laatstgenoemde door onze eigen havenmeesters. Vervolgens is in de winter 2019/2020 de noordkant van de Houtrib-, Trintel-, Vlieter- en Laconsteiger vernieuwd.

Onderhoud toiletgebouw

Een aantal ruimtes in het bestaande toiletgebouw is de afgelopen winters door onze havenmeesters opgeknapt (nieuwe plafonds, stuc- en schilderwerk). Bovendien zijn de afwasplateaus aan de buitenzijde van het gebouw vernieuwd en voorzien van gratis warmwatervoorziening. Begin 2021 is de laatste douche- en sanitairruimte gereed gekomen.

Nieuwe toiletruimte

In de mastenloods is in de maanden mei t/m juli 2019 een nieuwe toilet- en wasruimte gerealiseerd. Hierdoor kan meer service worden geboden aan de campergasten. Tevens is besloten om voor het douchen in alle toilet-en wasruimtes, dus ook in het bestaande toiletgebouw, de muntautomaten te verwijderen en voor het douchen geen vergoeding meer te vragen.

Investeringen 2021

Ter vervanging van de kraanwerkbak is een (gebruikte) auto met hoogwerker aangeschaft. De dakbedekking en ventilatoren van het oude toiletgebouw en het havenkantoor zijn vervangen. Bij de hijskraan is de houten damwand vervangen door een stalen damwand.

Het voornemen was om in het voorjaar op enkele plaatsen te baggeren, namelijk bij de nieuwe geplaatste stalen damwand en ter weerszijden van de Kreilsteiger. Besloten is om het baggerwerk te verschuiven naar 2022.

Het bleek noodzakelijk een nieuw Havenmanagement systeem aan te schaffen. Dat werd I-Marina. Dit systeem is op 1 juni ingevoerd.

Investeringen 2022

De volgende werkzaamheden zijn te verwachten: baggerwerk op diverse plaatsen, vernieuwing van het zuidelijk deel van de Lacon- en Trintelsteiger en de vervanging van het toegangscontrolesysteem van de haven.

De hiermee gemoeide uitgaven bedragen ca € 375.000,-.

Maaiwerk fonteinkruid Markermeer (nieuws van de gemeente Hoorn)

Lees dit bericht door het aan te klikken.

Via de website www.waterplantmelder.nl kunt u meldingen doorgeven over de aanwezigheid van het fonteinkruid. Inmiddels is daarvoor ook de app waterplantmelder voor uw tablet of smartphone te downloaden.

 

 

K.v.K.-nummer: 41234124 • B.T.W.-nummer: NL003007558B01