Activiteiten

Voor de meest actuele activiteiten kunt u terecht op de website Mooi Hoorn of VVV Hoorn.

Uitkomsten enquête passanten 2011
In 2011 is aan de passanten gevraagd onze jachthaven op een aantal punten te beoordelen. Het resultaat daarvan wordt aangetroffen in het overzicht hieronder. Het resultaat stemt ons niet ontevreden al zijn er uitkomsten die extra aandacht vragen.

– Overzicht uitkomsten enquête

Op de bladen 2 en 3 van het overzicht wordt op enkele plaatsen verwezen naar details. Deze zijn echter niet relevant voor het overzicht.

 

Maaiwerk fonteinkruid Markermeer (nieuws van de gemeente Hoorn)

Lees dit bericht door het aan te klikken.

Via de website www.waterplantmelder.nl kunt u meldingen doorgeven over de aanwezigheid van het fonteinkruid. Inmiddels is daarvoor ook de app waterplantmelder voor uw tablet of smartphone te downloaden.

 

Boskalis deelt het volgende mee (bericht dd. 31 maart 2017):

Betreft: Werkzaamheden Marker Wadden

Beste heer/mevrouw,

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de werkzaamheden die Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten uitvoert voor de aanleg van de Eerste Fase Marker Wadden.

Tot medio 2018 geldt een vaarverbod voor het gebied waar wij aan het werk zijn. Het werkgebied waar het vaarverbod geldt is gemarkeerd met gele betonning met een algeheel vaarverbod als topteken. Zie ook het Verkeersbesluit zoals op 5 februari 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant (jaargang 2016, Nr. 5298, RWSV2015-00007314).

Het is verboden om het gemarkeerde werkgebied in het Markermeer rondom de te realiseren Eerste Fase Marker Wadden met vaartuigen in, uit of door te varen zonder ontheffing.

Binnen het gemarkeerde gebied wordt met groot materieel gewerkt en zijn plaatselijke ondieptes aanwezig. Wij verzoeken u voor uw eigen veiligheid dit vaarverbod in acht te nemen. Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Bart van Asperen – Projectleider Boskalis

In het havenkantoor van onze jachthaven is een situatie van de gele betonning te verkrijgen.