Activiteiten

Voor de meest actuele activiteiten kunt u terecht op de website Mooi Hoorn of VVV Hoorn.

Diverse ontwikkelingen in de haven

Onderhoud steigers

In 2015 is begonnen met een geleidelijke vervanging van de houten steigers door kunststofsteigers. Als eerste is de Kreilsteiger vernieuwd, daarna in de winter van 2017/2018 de Hoofdsteiger en in de winter van 2018/2019 de Thalessteiger en de Spieksteiger. Laatstgenoemde door onze eigen havenmeesters. Vervolgens is in de winter 2019/2020 de noordkant van de Houtrib-, Trintel-, Vlieter- en Laconsteiger vernieuwd.

Onderhoud toiletgebouw

Een aantal ruimtes in het bestaande toiletgebouw is de afgelopen winters door onze havenmeesters opgeknapt (nieuwe plafonds, stuc- en schilderwerk). Bovendien zijn de afwasplateaus aan de buitenzijde van het gebouw vernieuwd en voorzien van gratis warmwatervoorziening. Begin 2021 is de laatste douche- en sanitairruimte gereed gekomen.

Nieuwe toiletruimte

In de mastenloods is in de maanden mei t/m juli 2019 een nieuwe toilet- en wasruimte gerealiseerd. Hierdoor kan meer service worden geboden aan de campergasten. Tevens is besloten om voor het douchen in alle toilet-en wasruimtes, dus ook in het bestaande toiletgebouw, de muntautomaten te verwijderen en voor het douchen geen vergoeding meer te vragen.

Nieuwe investeringen 2021

De rijksoverheid heeft bepaald dat de kraanwerkbak te onveilig is om te worden gebruikt. Om toch de service te kunnen bieden die men van onze jachthaven gewend is, is besloten ter vervanging van de kraanwerkbak een gebruikte hoogwerker aan te schaffen. De aanschaf is inmiddels in februari gerealiseerd.

Het bleek nodig om de dakbedekking en de ventilatoren van het oude toiletgebouw en het havenkantoor te vervangen. Deze werkzaamheden vinden in maart plaats.

De vervanging van de houten damwand bij de hijskraan was hoognodig. Besloten is in plaats daarvan een stalen damwand aan te brengen. De werkzaamheden daarvoor vinden in maart plaats.

Het voornemen was om nog dit voorjaar op enkele plaatsen te baggeren, namelijk bij de nieuwe geplaatste stalen damwand en ter weerszijden van de Kreilsteiger. Om niet in de knoop te komen met het vaarseizoen is besloten het baggerwerk in het najaar te laten uitvoeren.

In verband met de beëindiging van het Havenmanagement systeem Kassa door de huidige leverancier is besloten een nieuwe Havenmanagement systeem I-Marina aan te schaffen. Dit systeem dient op 1 juni werkzaam te zijn.

Met deze werkzaamheden is in totaal een investering van ongeveer € 150.000,- gemoeid.

Maaiwerk fonteinkruid Markermeer (nieuws van de gemeente Hoorn)

Lees dit bericht door het aan te klikken.

Via de website www.waterplantmelder.nl kunt u meldingen doorgeven over de aanwezigheid van het fonteinkruid. Inmiddels is daarvoor ook de app waterplantmelder voor uw tablet of smartphone te downloaden.