De stichting

De Stichting Jachthaven Hoorn is opgericht op 23 mei 1969 en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41234124.

De Algemene Voorwaarden en het Havenreglement zijn hieronder voor inzage en afdrukken als pdf. documenten beschikbaar.

– Algemene Voorwaarden
– Havenreglement
– Privacyverklaring

Het bestuur van de Stichting bestaat uit negen personen, elk met zo mogelijk een eigen taak binnen het bestuur. Dat zijn:
– M.D. Hoiting, voorzitter, persoonlijke titel;
– S. Schuitemaker-Augustijn, secretaris, persoonlijke titel,
– C.S. Hoekema, penningmeester, persoonlijke titel,
– vacature, portefeuille communicatie, ligplaatshouder,
– B.M.E. de Croock, portefeuille P.R. en publicaties, ligplaatshouder,
– N. Muntjewerff, portefeuille juridische zaken, persoonlijke titel,
– H. Romanesko, portefeuille technisch support en automatisering, ligplaatshouder,
– M.C. van Sabben, portefeuille hijswerk, ligplaatshouder,
– R.D. Veldman, portefeuille beheer gebouwen en terreinen, ligplaatshouder.

Het bestuur vergadert 8x per jaar en voorts naar behoefte. De Stichting is lid van de HISWA. De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door Deloitte Accountants BV.

De boekhoudkundige werkzaamheden worden verricht door mevrouw C. Grooteman.

Ongeveer 2x per jaar wordt wordt via het blad “MeerNieuws” informatie over de haven verstrekt aan de ligplaatshouders en andere belanghebbenden.