Skip to content
Menu

Tarieven

De tarieven voor 2024 bedragen daardoor als volgt (incl. BTW):

Inschrijfgeld wachtlijst

a inschrijfgeld wachtlijst € 12,50

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  29,20 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  29,20 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 24,00 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 55,50
c stalling met staande mast € 103,90 extra
d mastenberging in loods € 4,75 per meter
e schip met kimkielen € 55,75 extra
f winterstalling water € 10,90 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 165,00 per aansluiting*
h winterstalling jeugdboten € 14,60 per m² scheepsmaat

* onder voorbehoud aanpassing elektriciteitstarief

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 2,20 incl. stroomgebruik         
Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie **

a scheepsmaat t/m 8 meter € 162,25
b scheepsmaat boven 8 meter € 162,25 + € 42,00 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 84,00
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 112,00
e motor in- of uithijsen € 77,00 per handeling
f Gebruik kraanwerkbak voor personen per half uur (i.v.m. verplichte aanwezigheid havenpersoneel) € 113,00
g schepen slepen € 55,00 per handeling
     

5. Masten afnemen of opzetten **

a mastlengte t/m 8 meter € 56,00
b mastlengte boven 8 meter € 56,00 + € 6,90 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 56,00 + € 13,00 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip **

a scheepsmaat t/m 8 meter € 84,00
b scheepsmaat boven 8 meter € 84,00 + € 11,00 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen **

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 246,00
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 299,00
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 352,00
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 405,00
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 458,00

Incl. één week op de wal; week extra kost € 125,50 per week (max. drie weken). ** de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,50
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer  gratis

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 19,00 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 10,00

12. Toeristenbelasting

a vaste ligplaatshouders niet-ingezetenen van Hoorn € 30,40 per jaar
b passanten € 1,90 per nacht per persoon

K.v.K.-nummer: 41234124 • B.T.W.-nummer: NL003007558B01