Tarieven

De afgelopen drie jaren zijn de tarieven, op een enkele uitzondering na, gelijk gebleven. Dat was mogelijk dankzij de geringe inflatie. Hoewel er ten aanzien van de inflatie weinig veranderd is, zien we toch de tarieven van lonen, leveranciers en onderhoudsbedrijven weer hoger worden. Dat noopt ook ons tot het nemen van maatregelen om de exploitatie van de jachthaven gezond te houden. Wij hebben daarom besloten om de tarieven voor 2019 met 2% te verhogen. Een minimale verhoging als men bedenkt dat in 2018 de hoofdsteiger (194 meter) geheel is vernieuwd en dat er inmiddels is gestart met de vernieuwing van de Thalessteiger en de vervanging van alle verlichting door ledlampen. De tarieven voor 2019 bedragen als volgt (incl. BTW):

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  25,00 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  25,00 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 20,60 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 47,00
c stalling met staande mast € 88,80 extra
d mastenberging in loods € 3,90 per meter
e schip met kimkielen € 47,60 extra
f winterstalling water € 9,20 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 112,20 per aansluiting
h winterstalling jeugdboten € 12,60 per m² scheepsmaat

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 1,85 incl. stroomgebruik                Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 130,90
b scheepsmaat boven 8 meter € 130,90 + € 34,00 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 68,20
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 90,70
e motor in- of uithijsen € 62,50 per handeling
f schepen in de banden t/m 8 meter € 68,20 max. 2 uur boven water
g schepen in de banden boven 8 meter € 90,70 max. 2 uur boven water
h gebruik kraanbakwerk voor personen € 80,30 per half uur

5. Masten op- en afnemen *

a mastlengte t/m 8 meter € 45,40
b mastlengte boven 8 meter € 45,40 + € 5,60 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 45,40 + € 11,20 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 68,20
b scheepsmaat boven 8 meter € 68,20 + € 8,60 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen *

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 199,10
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 241,70
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 284,30
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 326,90
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 369,50

Incl. één week op de wal; week extra kost € 111,60 per week (max. drie weken). * de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,00
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer € 1,00

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 15,30 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 5,60