Tarieven

In verband met de zeer geringe inflatie in 2016 is besloten om de tarieven op een enkele uitzondering na voor 2017 ongewijzigd te laten. Die uitzonderingen betreffen het tarief voor de camperplaatsen (van € 14,60 naar € 15,00) en het tarief voor het gebruik van de wasmachines (van € 6,70 naar € 5,00). Bovendien is er door het optreden van statische elektriciteit vertraging opgetreden in de vervanging van de houten steigers door kunststofsteigers, waardoor een algemene tariefsverhoging thans achterwege kan blijven.  De tarieven voor 2017 bedragen daardoor als volgt (incl. BTW):

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  24,50 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  24,50 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 20,20 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 46,10
c stalling met staande mast € 87,10 extra
d mastenberging in loods € 3,80 per meter
e schip met kimkielen € 46,70 extra
f winterstalling water € 9,00 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 110,00 per aansluiting
h winterstalling jeugdboten € 12,40 per m² scheepsmaat

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 1,80 incl. stroomgebruik                            Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie *

a scheepsmaat t/m 8 meter   meter € 128,30
b scheepsmaat boven 8 meter € 128,30 + € 33,30 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 66,90
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 88,90
e motor in- of uithijsen € 61,30 per handeling
f schepen in de banden t/m 8 meter € 66,90 max. 2 uur boven water
g schepen in de banden boven 8 meter € 88,90 max. 2 uur boven water
h gebruik kraanbakwerk voor personen € 78,70 per half uur

5. Masten op- en afnemen *

a mastlengte t/m 8 meter € 44,50
b mastlengte boven 8 meter € 44,50 + € 5,50 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 44,50 + € 11,00 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 66,90
b scheepsmaat boven 8 meter € 66,90 + € 8,40 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen *

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 195,20
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 236,90
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 278,60
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 320,30
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 362,00

Incl. één week op de wal; week extra kost € 109,40 per week (max. drie weken). * de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,00
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer € 1,00

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 15,00 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 5,50