Skip to content
Menu

Tarieven

De tarieven voor 2022 zijn gebaseerd op de te verwachten toename van de jaarlijkse exploitatiekosten, van de investeringen in 2021 alsmede  van de voorgenomen investeringen in 2022. Het afgelopen jaar werd een nieuwe damwand geplaatst voor het in- en uithijsen van de schepen, het dak van het “oude toiletgebouw” vernieuwd, vond de noodzakelijke vervanging van de kraanwerkbak door een auto met hoogwerker plaats, werd de motor van de havenboot vervangen en moest de software van het havenprogramma worden vervangen. In 2022 wordt op een aantal plaatsen gebaggerd en zal de zuidkant van de Lacon- en Trintelsteiger worden vernieuwd. Als onderdeel van het nieuwe havenprogramma zal ook het toegangscontrolesysteem van de haven worden vervangen.

Deze investeringen, uit eigen middelen gefinancierd, maakten het noodzakelijk om de meeste tarieven in 2022 met 2% te verhogen.

De tarieven voor 2022 bedragen daardoor als volgt (incl. BTW):

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  26,50 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  26,50 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 21,80 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 50,00
c stalling met staande mast € 94,25 extra
d mastenberging in loods € 4,20 per meter
e schip met kimkielen € 50,50 extra
f winterstalling water € 9,80 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 119,00 per aansluiting
h winterstalling jeugdboten € 13,25 per m² scheepsmaat

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 1,95 incl. stroomgebruik         
Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 138,90
b scheepsmaat boven 8 meter € 138,90 + € 36,10 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 72,40
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 96,20
e motor in- of uithijsen € 66,40 per handeling
f schepen in de banden t/m 8 meter € 72,40 max. 2 uur boven water
g schepen in de banden boven 8 meter € 96,20 max. 2 uur boven water
h gebruik hoogwerker voor personen € 102,00 per half uur

5. Masten afnemen of opzetten *

a mastlengte t/m 8 meter € 48,15
b mastlengte boven 8 meter € 48,15 + € 5,90 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 48,15 + € 11,80 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 72,40
b scheepsmaat boven 8 meter € 72,40 + € 9,20 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen *

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 211,30
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 256,60
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 301,90
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 347,20
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 392,50

Incl. één week op de wal; week extra kost € 118,40 per week (max. drie weken). * de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,00
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer  gratis

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 16,60 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 5,90

12. Toeristenbelasting

a vaste ligplaatshouders niet-ingezetenen van Hoorn € 28,80 per jaar
b passanten € 1,80 per nacht per persoon

K.v.K.-nummer: 41234124 • B.T.W.-nummer: NL003007558B01