Tarieven

2020 is een jaar geweest waarin voor een bedrag van € 295.000,- aan investeringen is uitgegeven. Het grootste deel daarvan betrof de resterende kosten inzake de vervanging van een viertal steigers en het aanbrengen van camerabeveiliging. Daarnaast is onder meer de vorkheftruck ingeruild voor een nieuwe elektrisch aangedreven vorkheftruck en werd de intercominstallatie van een schuifpoort vervangen. Deze investeringen, uit eigen middelen gefinancierd, maakten het noodzakelijk om de meeste tarieven in 2021 met 2% te verhogen.

De tarieven voor 2021 bedragen daardoor als volgt (incl. BTW):

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  26,00 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  26,00 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 21,40 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 49,00
c stalling met staande mast € 92,40 extra
d mastenberging in loods € 4,10 per meter
e schip met kimkielen € 49,50 extra
f winterstalling water € 9,60 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 116,70 per aansluiting
h winterstalling jeugdboten € 13,00 per m² scheepsmaat

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 1,90 incl. stroomgebruik         
Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 136,20
b scheepsmaat boven 8 meter € 136,20 + € 35,40 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 71,00
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 94,30
e motor in- of uithijsen € 65,10 per handeling
f schepen in de banden t/m 8 meter € 71,00 max. 2 uur boven water
g schepen in de banden boven 8 meter € 94,30 max. 2 uur boven water
h gebruik hoogwerker voor personen € 100,00 per half uur

5. Masten afnemen of opzetten *

a mastlengte t/m 8 meter € 47,20
b mastlengte boven 8 meter € 47,20 + € 5,80 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 47,20 + € 11,60 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 71,00
b scheepsmaat boven 8 meter € 71,00 + € 9,00 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen *

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 207,20
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 251,60
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 296,00
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 340,40
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 384,80

Incl. één week op de wal; week extra kost € 116,10 per week (max. drie weken). * de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,00
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer  gratis

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 16,30 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 5,80

12. Toeristenbelasting

a vaste ligplaatshouders niet-ingezetenen van Hoorn € 28,80 per jaar
b passanten € 1,80 per nacht per persoon