Tarieven

Voor 2017 werd besloten om vanwege de zeer geringe inflatie de tarieven op een enkele uitzondering na niet te verhogen. Omdat er ten aanzien van de inflatie nog weinig veranderd is, is het besluit genomen om de tarieven voor 2018 ongewijzigd te laten. Dat lijkt ons niet alleen goed nieuws voor onze ligplaatshouders, maar ook aantrekkelijk voor de passanten. Nu het fonteinkruid nog drastisch verwijderen, dan kan het gevoel weer ontstaan dat de vaarrecreatie nog meetelt. Wij blijven optimistisch getuige het feit dat onze houten hoofdsteiger voor de aanvang van het vaarseizoen in 2018 nog zal zijn vervangen door een nieuwe kunststof steiger met alles er op en er aan. De tarieven voor 2018 bedragen als volgt (incl. BTW):

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  24,50 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  24,50 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 20,20 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 46,10
c stalling met staande mast € 87,10 extra
d mastenberging in loods € 3,80 per meter
e schip met kimkielen € 46,70 extra
f winterstalling water € 9,00 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 110,00 per aansluiting
h winterstalling jeugdboten € 12,40 per m² scheepsmaat

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 1,80 incl. stroomgebruik                            Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie *

a scheepsmaat t/m 8 meter   meter € 128,30
b scheepsmaat boven 8 meter € 128,30 + € 33,30 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 66,90
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 88,90
e motor in- of uithijsen € 61,30 per handeling
f schepen in de banden t/m 8 meter € 66,90 max. 2 uur boven water
g schepen in de banden boven 8 meter € 88,90 max. 2 uur boven water
h gebruik kraanbakwerk voor personen € 78,70 per half uur

5. Masten op- en afnemen *

a mastlengte t/m 8 meter € 44,50
b mastlengte boven 8 meter € 44,50 + € 5,50 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 44,50 + € 11,00 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 66,90
b scheepsmaat boven 8 meter € 66,90 + € 8,40 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen *

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 195,20
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 236,90
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 278,60
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 320,30
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 362,00

Incl. één week op de wal; week extra kost € 109,40 per week (max. drie weken). * de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,00
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer € 1,00

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 15,00 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 5,50