Skip to content
Menu

Tarieven

De tarieven voor 2023 worden in hoge mate bepaald door de inflatie alsmede door een schatting van de energiekosten. Gaven we in 2021 nog ruim € 53.000,- uit voor energie, over 2022 verwachten we ongeveer € 125.000,- te moeten uitgeven. Desalniettemin hopen we door enkele meevallers het jaar 2022 toch nog met een voordelig saldo af te sluiten.

Dan 2023. Voor de komende jaren staan nog op de nominatie de vernieuwing van een aantal steigers, de herinrichting en verbetering van het oude toiletgebouw en de noodzakelijke uitvoering van baggerwerkzaamheden. Maar vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de energiekosten hebben we besloten deze werkzaamheden vooralsnog, voor zover het kan, in de wacht te zetten. De ontwikkeling van de energiekosten hebben we niet in de hand. Met ingang van april van dit jaar zal een vergoedingsregeling voor het bedrijfsleven van kracht worden, waarvan ook onze jachthaven vermoedelijk gebruik kan maken. Wij verwachten echter niet dat daarmee alle energiekosten zullen worden goedgemaakt en bovendien spelen er ook nog de gevolgen van de hoge inflatie. Dit betekent dat wij niet ontkomen aan een tariefsverhoging. Ervan uitgaande dat ons land in 2023 weer in wat rustiger vaarwater terecht komt, hebben we besloten vrijwel alle tarieven voor 2023 te verhogen met 6%.

De gemeente Hoorn heeft besloten om de tarieven voor de toeristenbelasting met 2,78% te verhogen.

De tarieven voor 2023 bedragen daardoor als volgt (incl. BTW):

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  28,10 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  28,10 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 23,10 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 53,00
c stalling met staande mast € 99,90 extra
d mastenberging in loods € 4,50 per meter
e schip met kimkielen € 53,50 extra
f winterstalling water € 10,40 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 126,10 per aansluiting*
h winterstalling jeugdboten € 14,00 per m² scheepsmaat

* onder voorbehoud aanpassing elektriciteitstarief

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 2,10 incl. stroomgebruik         
Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie **

a scheepsmaat t/m 8 meter € 147,25
b scheepsmaat boven 8 meter € 147,25 + € 38,30 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 76,75
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 102,00
e motor in- of uithijsen € 70,40 per handeling
f schepen in de banden t/m 8 meter € 76,75 max. 2 uur boven water
g schepen in de banden boven 8 meter € 102,00 max. 2 uur boven water
h gebruik hoogwerker voor personen € 108,00 per half uur

5. Masten afnemen of opzetten **

a mastlengte t/m 8 meter € 51,00
b mastlengte boven 8 meter € 51,00 + € 6,25 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 51,00 + € 12,50 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip **

a scheepsmaat t/m 8 meter € 76,75
b scheepsmaat boven 8 meter € 76,75 + € 9,70 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen **

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 224,00
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 272,00
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 320,00
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 368,00
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 416,00

Incl. één week op de wal; week extra kost € 125,50 per week (max. drie weken). ** de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,30
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer  gratis

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 18,00 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 6,25

12. Toeristenbelasting

a vaste ligplaatshouders niet-ingezetenen van Hoorn € 29,60 per jaar
b passanten € 1,85 per nacht per persoon

 

K.v.K.-nummer: 41234124 • B.T.W.-nummer: NL003007558B01