Tarieven

Gedurende de wintermaanden 2019/2020 wordt een viertal houten steigers vervangen door kunststof steigers. Dit betreft de Houtrib -, Trintel -, Vlieter – en Laconsteiger. De kosten daarvan, alsmede de in 2019 zeer toegenomen inflatie van ruim 2% en de investeringen in een nieuwe douche- en toiletruimte in de mastenloods, maken het noodzakelijk om ook de tarieven in 2020 te verhogen. Deze verhoging hebben wij kunnen beperken tot ca 2%.

De tarieven voor 2020 bedragen als volgt (incl. BTW):

1. Zomerligplaatsen

a in het water per m² boxmaat €  25,50 incl. milieutoeslag
b op de wal per m² scheepsmaat (trailer verpicht) €  25,50 incl. milieutoeslag

2. Winterligplaatsen

a winterstalling wal € 21,00 per m² scheepsmaat
b huur scheepsbok € 48,00
c stalling met staande mast € 90,60 extra
d mastenberging in loods € 4,00 per meter
e schip met kimkielen € 48,50 extra
f winterstalling water € 9,40 per m² boxmaat
g stroomgebruik in het water € 114,40 per aansluiting
h winterstalling jeugdboten € 12,80 per m² scheepsmaat

3. Gastengelden

a per strekkende meter schip € 1,90 incl. stroomgebruik         
Bij de balie kan worden gepind

4. Gebruik hijsinstallatie *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 133,50
b scheepsmaat boven 8 meter € 133,50 + € 34,70 per meter extra
c schepen van/op trailer t/m 8 meter € 69,60
d schepen van/op trailer boven 8 meter € 92,50
e motor in- of uithijsen € 63,80 per handeling
f schepen in de banden t/m 8 meter € 69,60 max. 2 uur boven water
g schepen in de banden boven 8 meter € 92,50 max. 2 uur boven water
h gebruik kraanbakwerk voor personen € 81,90 per half uur

5. Masten op- en afnemen *

a mastlengte t/m 8 meter € 46,30
b mastlengte boven 8 meter € 46,30 + € 5,70 per meter extra
c mastlengte boven 8 meter met extra risico € 46,30 + € 11,40 per meter extra

Onder masten met extra risico wordt verstaan: een mast waarop meer dan één windvaan/windex en/of VHF antenne aanwezig is en/of een mast met voorstagprofiel


6. Reinigen onderwaterschip *

a scheepsmaat t/m 8 meter € 69,60
b scheepsmaat boven 8 meter € 69,60 + € 8,80 per meter extra

7. Hijsen inclusief reinigen *

a scheepsmaat t/m 8 meter (4a + 6a) € 203,10
b scheepsmaat t/m 9 meter (4b + 6b) € 246,60
c scheepsmaat t/m 10 meter (4b + 6b) € 290,10
d scheepsmaat t/m 11 meter (4b + 6b) € 333,60
e scheepsmaat t/m 11,5 meter (4b + 6b) € 377,10

Incl. één week op de wal; week extra kost € 113,80 per week (max. drie weken). * de eigen ligplaatshouders genieten op de kosten onder 4 t/m 7 een korting van 45,76%.


8. Wasserette

a munt wasmachine + zeep € 5,00
b droogtrommel € 1,00

9. Douche

a per keer  gratis

10. Camperplaatsen

a staanplaatsen € 16,00 per nacht, incl. stroomgebruik    Bij de balie kan worden gepind

11. Parkeersleutel

a per jaar € 5,70

12. Toeristenbelasting

a vaste ligplaatshouders niet-ingezetenen van Hoorn € 28,00 per jaar
b passanten € 1,75 per nacht per persoon