Vaste ligplaatshouder

Vaste ligplaatshouder

 • Hoorn, 1 oktober 2019

  Geachte ligplaatshouder,

  De gemeente Hoorn heeft besloten om per 1 juni 2019 toeristenbelasting te heffen van bezoekers van onze stad. Als bezoekers worden aangemerkt de passanten die voor een of meer overnachtingen in en op onze haven verblijven, maar ook de vaste ligplaatshouders die niet in Hoorn, Zwaag of Blokker woonachtig zijn.

  Wij zijn nog in overleg met de gemeente om overeenstemming te bereiken over een acceptabel tarief voor zowel de passanten als voor u als vaste ligplaatshouder. Wij hebben daarvoor gegevens nodig over de frequentie van uw aanwezigheid in onze haven gedurende het zomerseizoen van dit jaar (2019). De gemeente Hoorn gaat er namelijk van uit dat elke ligplaatshouder in de Grashaven tenminste 24 dagen aan boord verblijft.

  Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de volgende vragen wilt beantwoorden.

 • Aantal dagen in 2019:
 • Aantal dagen in 2019:
 • Aantal dagen in 2019:
 • Aantal dagen in 2019:
 • Aantal dagen in 2019:


 • Zoals het er thans uitziet zal, door het overleg met de gemeente Hoorn, er geen heffing van toeristenbelasting over 2019 plaatsvinden. Maar op uw factuur van 2020 en de jaren daarna zult u een bedrag wegens toeristenbelasting aantreffen. De hoogte daarvan hangt mede af van de beantwoording van onze vragen.

  Wij ontvangen uw reactie graag vóór 16 oktober a.s.

  Voor de goede orde willen wij uitdrukkelijk meedelen dat de gegevens die u verstrekt alleen ten doel hebben de aanslag toeristenbelasting zo veel als mogelijk te minimaliseren. De gegevens worden uitsluitend voor dat doel gebruikt en na gebruik vernietigd.

  Met vriendelijke groet,

  M.D. Hoiting
  Voorzitter

  C.S. Hoekema
  Penningmeester