Welkom bij de Stichting Jachthaven Hoorn

Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Er is opnieuw een versoepeling van de door de Overheid uitgevaardigde maatregelen ter voorkoming en bestrijding van het coronavirus bekend gemaakt. Dit betekent voor onze haven:

1.
dat wij met ingang van 8 mei weer scheeps- en camperpassanten in onze haven mogen toelaten. Wel met de restrictie dat deze passanten aan boord van hun schip of camper eigen sanitaire voorzieningen moeten hebben, zoals een wc en douche. Bovendien moet onze haven beschikken over een voorziening waar chemische toiletten kunnen worden geleegd en deze moet los staan van de sanitaire voorzieningen van de haven zelf. Gelukkig voldoen wij daaraan.

2.
dat de eigen sanitaire voorzieningen van de haven gesloten moeten blijven tot 1 juli a.s. Dit vanwege het mogelijke gebrek aan controle op de hygiënische situatie en de verwachting dat handhaving van de 1,5 meter afstand maatregel niet mogelijk is.

Passanten zonder eigen sanitaire voorzieningen zijn ook welkom, maar moeten er dus rekening mee houden dat onze eigen sanitaire voorzieningen voorlopig gesloten blijven.
Helaas worden ook onze eigen ligplaatshouders zonder eigen sanitaire voorzieningen door deze sluiting getroffen. Wij zouden het graag anders zien, zijn bereid ook daarvoor de nodige maatregelen te treffen, maar kunnen niet anders dan ons te conformeren aan de Overheidsregels.

Bestuur Stichting Jachthaven Hoorn


De stichting Jachthaven Hoorn streeft ernaar dat de Grashaven voor zijn vaste ligplaatshouders een aantrekkelijke thuishaven is. Maar ook passanten, voor wie vrijwel altijd wel een passende ligplaats in de Grashaven beschikbaar is, moeten zich in onze haven prettig voelen.

Dit trachten wij te bereiken door het bieden van goede faciliteiten, zoals een minimarkt met terras, goede toilet- en doucheruimtes, een wasserette, een scheeps(motoren)reparatiebedrijf en ook een hijsinstallatie, waardoor klein onderhoud in de haven kan worden uitgevoerd.
In 2006 zijn ook een 15-tal camperplaatsen op ons terrein gerealiseerd. Inmiddels is dit in 2013 uitgebreid tot 27 plaatsen.
Daarnaast ontleent de Grashaven zijn aantrekkelijkheid aan zijn beschutte ligging met toch een directe in- en uitgang naar het Markermeer en de gemakkelijke bereikbaarheid van het oude stadscentrum van Hoorn.

dakfoto

Bezoekadres:
Visserseiland 221 te Hoorn,
telefoon 0229-215208
(van maandag t/m vrijdag en bovendien van mei t/m september
in het weekend van 08.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur)

Postadres:
Postbus 2084
1620 EB Hoorn NH.
e-mail: info@grashavenhoorn.nl

Havenmeesters:
J. Koopmans
J. de Groot
I. Kolman
J. Schouwe

haven01De doelstelling van de Stichting Jachthaven Hoorn
De stichting heeft als doel het behartigen van de watersportbelangen voor Hoorn en omgeving en alles wat hiermee in ruime zin verband houdt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het beheren en exploiteren van de grashaven met de daarbij
    behorende accommodaties;
  • het samenwerken met organisaties die op het gebied van de watersport
    werkzaam zijn;
  • het aanmoedigen en propageren van de watersport in het algemeen;
  • het ter hand nemen of bevorderen van andere activiteiten waarmee de watersport in en rond
    Hoorn wordt gediend.