Welkom bij de Stichting Jachthaven Hoorn

Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Evenals vorig jaar zijn de gemeenschappelijke toiletten en douche- en wasgelegenheden in onze haven weer geopend. Zolang er geen andere regelgeving van kracht is, gebeurt dat met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. wij dienen te zorgen voor de juiste toepassing van de brancheprotocollen van de HISWARECRON. Deze protocollen hebben de instemming van de Overheid.

2. de 1,5 meter afstand maatregel op onze jachthaven moet worden gehandhaafd.

De voorwaarde onder 1 is een zorg voor onze haven. Wij verzoeken een ieder op onze jachthaven de maatregel onder 2 niet te veronachtzamen en in ons aller belang de vereiste afstand van 1,5 meter na te leven.

Bestuur Stichting Jachthaven Hoorn


De stichting Jachthaven Hoorn streeft ernaar dat de Grashaven voor zijn vaste ligplaatshouders een aantrekkelijke thuishaven is. Maar ook passanten, voor wie vrijwel altijd wel een passende ligplaats in de Grashaven beschikbaar is, moeten zich in onze haven prettig voelen.

Dit trachten wij te bereiken door het bieden van goede faciliteiten, zoals een minimarkt met terras, goede toilet- en doucheruimtes, een wasserette, een scheeps(motoren)reparatiebedrijf en ook een hijsinstallatie, waardoor klein onderhoud in de haven kan worden uitgevoerd.
In 2006 zijn ook een 15-tal camperplaatsen op ons terrein gerealiseerd. Inmiddels is dit in 2013 uitgebreid tot 27 plaatsen.
Daarnaast ontleent de Grashaven zijn aantrekkelijkheid aan zijn beschutte ligging met toch een directe in- en uitgang naar het Markermeer en de gemakkelijke bereikbaarheid van het oude stadscentrum van Hoorn.

dakfoto

Bezoekadres:
Visserseiland 221 te Hoorn,
telefoon 0229-215208
(van maandag t/m vrijdag en bovendien van mei t/m september
in het weekend van 08.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur)

Postadres:
Postbus 2084
1620 EB Hoorn NH.
e-mail: info@grashavenhoorn.nl

Havenmeesters:
J. Koopmans
J. de Groot
I. Kolman
J. Schouwe

haven01De doelstelling van de Stichting Jachthaven Hoorn
De stichting heeft als doel het behartigen van de watersportbelangen voor Hoorn en omgeving en alles wat hiermee in ruime zin verband houdt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het beheren en exploiteren van de Grashaven met de daarbij
    behorende accommodaties;
  • het samenwerken met organisaties die op het gebied van de watersport
    werkzaam zijn;
  • het aanmoedigen en propageren van de watersport in het algemeen;
  • het ter hand nemen of bevorderen van andere activiteiten waarmee de watersport in en rond
    Hoorn wordt gediend.