Nieuws

MeerNieuws 18_22

MeerNieuws

Hoorn coördineert maaien waterplanten, Stichting Maaien waterplanten IJMeer-Markermeer adviseert

Nieuwsbericht van HISWA-RECRON 16-6-2021
De voorbereidingen voor het maaien van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer zijn in volle gang. Gemeente Hoorn heeft hierbij voor het eerst de centrale en coördinerende rol. Eerder voerde de stichting Maaien Waterplanten IJmeer/Markermeer deze taken uit. Vanaf 2021 is zij adviseur van Hoorn en bereidt op dit moment onder andere de kaarten voor waar de gebieden op staan die gemaaid moeten worden. Inmiddels is er een vergunning verleend voor 700 hectare en kan het maaien per 1 juli starten.

Gemeenten rond het IJmeer en Markermeer zijn begin 2021 een samenwerking met elkaar aangegaan om het jaarlijks maaien van de waterplanten op de meren te organiseren. Deze samenwerking is vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst. Gemeente Hoorn heeft hierbij een centrale rol als coördinator. Zij collecteert de benodigde middelen die de aangesloten gemeenten jaarlijks bijdragen, vraagt vergunningen aan en geeft opdracht aan de maaiers.

HISWA-RECRON is blij met de nieuwe regeling. Dankzij de lobby van de waterrecreatiesector ligt de organisatie van het jaarlijks maaien van de waterplanten nu bij de overheid. Eerder was er een private regeling via de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer & Markermeer, welke was opgericht door HISWA en Watersportverbond. Zij fungeerde als opdrachtnemer voor het maaien. Dit bleek een flinke en té verantwoordelijke taak voor een organisatie met een bestuur van vertegenwoordigers van commerciële jachthavens en verenigingshavens die zich vrijwillig en onbetaald inzetten.

Klik hier voor het originele bericht


Budget aanpak overlast waterplanten

Op 14 november 2018 is de programmabegroting 2019 van de provincie Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. Hiermee is budget beschikbaar gekomen voor de komende vier jaar voor de aanpak van de overlast van waterplanten. De hoogte daarvan bedraagt 180.000 euro per jaar.

De HISWA heeft flink lobby gevoerd om geld bij de provincie los te krijgen en is uiteraard blij met deze toezegging.


Fonteinkruid omzeilen?

VAARADVIES
Zeilschepen die vanuit het zuiden naar Hoorn willen, kunnen het beste eerst richting de Nek varen, om daarna koers te zetten naar de haven.