Skip to content
Menu

Budget aanpak overlast waterplanten

Op 14 november 2018 is de programmabegroting 2019 van de provincie Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. Hiermee is budget beschikbaar gekomen voor de komende vier jaar voor de aanpak van de overlast van waterplanten. De hoogte daarvan bedraagt 180.000 euro per jaar.

De HISWA heeft flink lobby gevoerd om geld bij de provincie los te krijgen en is uiteraard blij met deze toezegging.

K.v.K.-nummer: 41234124 • B.T.W.-nummer: NL003007558B01