Skip to content
Menu

Wateroverlast in de Grashaven

Hoorn, 18-1-2024

Beste mensen

Het is weer de hoogste tijd om de stand van zaken door te geven over de wateroverlast bij de Grashaven.
De gemeente Hoorn heeft de toegangsweg weer vrijgegeven, de haven is dus weer bereikbaar.
De toegangspoorten zijn helaas defect en dienen handmatig te worden geopend en gesloten.
Op het parkeerterrein bij het havenkantoor is nog geen stroom aanwezig. We werken hieraan om het zo snel mogelijk te verhelpen.

Wij hopen dat u hiermee voorlopig voldoende bent geïnformeerd.

Namens Bestuur en Havenmeesters

Martin HoitingHoorn, 10-1-2024

Beste mensen

Het is weer de hoogste tijd om de stand van zaken door te geven over de Grashaven.

De afgelopen week was behoorlijk spannend. Het waterpeil is gelukkig niet veel verder gestegen. Vooral de invloed van de wind op de waterstand is groot.

Nu is het waterpeil langzaam aan het zakken, de kruin van het dijkje langs het parkeerterrein staat alweer boven water. De gemeente Hoorn gaat vermoedelijk na het weekeinde de big Bags die langs de woningen op het Visserseiland staan, verwijderen. Tot die tijd is er maar beperkt verkeer mogelijk op het Visserseiland.  Het parkeerterrein is dan tegen die tijd naar alle waarschijnlijkheid ook weer vrij van water en of ijs. We weten nog niet hoe het staat met de bediening van de poorten, het water moet daarvoor nog verder zakken.

Als u weer wilt komen, dan kunt u het beste van tevoren even contact opnemen met de havenmeesters om de actuele stand van zaken te horen. Of even te kijken op de website van de Gemeente Hoorn over de meest actuele gegevens over de bereikbaarheid van het Visserseiland.

Vandaag is door de installateur Van der Rol de elektriciteit weer ingeschakeld. Dit hebben we steiger voor steiger gedaan omdat de kans bestaat dat er sluiting kon optreden.  Op de Thales steiger en het parkeerterrein bij het havenkantoor is nog geen stroom aanwezig omdat het water daar nog te hoog staat ener schade is aan de stroomkasten door het water.

Alles overziende lijkt het erop dat we er goed doorheen zijn gekomen, dankzij de inzet van vele mensen maar niet in de laatste plaats door de inspanningen van onze havenmeesters.

Wij hopen dat u hiermee voorlopig voldoende bent geïnformeerd.

Namens Bestuur en Havenmeesters

Martin Hoiting

Hoorn, 4-1-2024

Aan de ligplaatshouders van de Grashaven

Hierbij willen wij u verder informeren over de wateroverlast in de Grashaven.

De Grashaven is als gevolg van de wateroverlast uiterst moeilijk, en niet zonder persoonlijke risico’s, bereikbaar. Het betreden van het terrein is gevaarlijk. Wij kunnen op dit moment helaas niet voor uw veiligheid op het terrein instaan.  Wij verzoeken u dan ook dringend het terrein niet te betreden, ondanks het feit dat wij begrijpen dat u zelf ook wil gaan kijken naar de situatie.

Alle elektra op het haventerrein is uitgeschakeld door Liander omdat het transformatorgebouwtje op de haven mogelijk waterschade kan oplopen.

De havenmeesters lopen dagelijks een ronde langs alle schepen die aan de steigers liggen om te voorkomen dat door de stijging van het water de landvasten te strak komen te staan.

Mocht er zich, ondanks alle zorgen, een calamiteit aan uw schip voordoen, dan wordt u door de havenmeesters daarover individueel geïnformeerd.

Indien u met betrekking tot uw schip vragen heeft, of bijzonderheden dan wel punten van aandacht  te melden heeft die onder de huidige omstandigheden van belang zijn, neem dan contact op met de havenmeesters. Contact met de haven is gewoon mogelijk via het vaste nummer 0229 215208.

Tot slot
De komende dagen wordt meer neerslag verwacht, dus worden er nu grote zandzakken geplaatst om de woningen van het Visserseiland te beschermen. Dat betekent ook dat we op korte termijn geen verandering van de situatie verwachten. Pas als het IJsselmeer kan gaan spuien in de Waddenzee, kan het Markermeer gaan spuien in het IJsselmeer en zo de waterstand naar een normaal peil verlagen. Tot die tijd is het gewoon afwachten. Ook voor ons.

Wij hopen dat u hiermee voorlopig voldoende bent geïnformeerd.

Namens Bestuur en Havenmeesters

Martin Hoiting

K.v.K.-nummer: 41234124 • B.T.W.-nummer: NL003007558B01